assassin's creed 2 việt hóa

  1. [DC]

    Assassin's Creed II Việt Hóa

    Bản dịch sẽ được những thành viên team viethoagamepc thực hiện - độc quyền. Thông tin dự án: Đội ngũ hiện tại: Kỹ thuật: [DC] (NOTES: * Special thanks: Reishiki (việt hóa font otf), Andreas Jönsson (BMFont), Crypton (BikMod) and my friends !) Quay Demo: O Dịch + QC: O, L (NOTES...
Top