cities: skylines

  1. Luxanna "Lux" Crownguard

    Đã kiểm tra Cities: Skylines - Thành phố không còn buồn / Thành phố màu xanh lá

    [Copy có chỉnh sửa] CITIES: SKYLINES Thành phố không còn buồn / Thành phố màu xanh lá Phần nội dung đã dịch 1.Giới thiệu Mới ngày nào khi tôi đi nơi này còn là một đống hoang tàn đổ nát vì thiên tai địch họa, r-đi-ô lúc nào cũng văng vẳng tiếng còi báo động, tiếng vận động sơ tán... Giờ trở...
Top