collar x malice

  1. Reishiki

    [PSVITA] Collar x Malice Việt hóa

    Tên game: Collar x Malice Độ dài: 30 - 50 tiếng. Links: Wikipedia Nhà phát triển: Design Factory Co., Ltd. & Otomate Nhà phát hành: 2016 Idea Factory Co., Ltd (NHẬT) 2016 Aksys Games (Anh) 2019 Việt hóa game & Otomevn (Việt) Hệ máy: Playstation VITA Fandisc: Collar x Malice -Unlimited- Mua tại...
Top