dark souls việt hóa

  1. Oblivion

    Tuyển thành viên DARK SOULS Prepare To Die™ Edition

    - Như các bạn đã biết, hiện nay số lượng người xin dịch dự án Dark Souls khá nhiều nên mình lập thread riêng cho dễ quản lý. - Việc dịch sẽ được thực hiện trên google doc (link ở ảnh dưới). - Về cơ bản các bạn KHÔNG phải đăng ký dịch ở thread này mới có thể dịch được, nhưng nên nói qua một câu...
  2. [DC]

    Tuyển thành viên Nhiều Dự Án

    I - Vấn Đề Game có thể hack rất nhiều nhưng để hoàn thành một bản dịch lại rất mất thời gian và công sức (mã nguồn (unpack, repack), font chữ (vector, bitmap), texture (nếu có), và dịch thuật; chi tiết hơn: click để xem). Nhằm điều điện để ai cũng có bản dịch cho riêng mình, nên mình đã tạo...
Top