dragon's crown việt hóa

  1. Hoursea

    Dragon's Crown Việt Hóa

    “Phàm kẻ nào có trong tay Vương Miện Rồng, thì thao túng được loài rồng.” Lời đồn đại về chiếc vương miện đầy quyền năng của vua xứ Elicia làm ám ảnh giới hoàng gia các nước từ đó đến giờ. Bởi nó là vật tạo tác trong truyền thuyết, thứ được cho là có thể điều khiển loài rồng, một biểu tượng của...
Top