fallout 4 tieng viet

  1. S

    Hướng dẫn việt hóa Fallout 4

    Mình muốn dịch Game Fallout 3 hoặc 4, nhưng mình không có hiểu biết nhiều về dùng các app để dịch ngược. Mong bạn nào có ý tưởng như mình, hay muốn giúp mình thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều
Top