god of war 4

  1. Kynava

    Tuyển thành viên God of War 4 (2018)

    I/ Dự án việt hóa : God of War 4 cho các máy PS4 có FW 5.05 có thể jailbreak được và đang xài bản God_of_War-CUSA07408 SHA256: 4DF7A063B70BB8C93394D37B0B8AD410D09C944CD8E1236AF6E5595A6B359D94 MD5: E92D26C5D786367B203BDAE16CE6671A CRC32: 9DB53AA0 II/ Nhân lực: - Hiện có 2 người [DC] và...
Top