god of war ghost of sparta

  1. Kynava

    [PSP] God of War: Ghost of Sparta (Dịch Lại) Đã Hoàn Thành

    GOD OF WAR: GHOST OF SPARTA I/GIỚI THIỆU VỀ GAME: Theo Sony, Ghost of Sparta sẽ là phiên bản tiếp theo của Chains of Olympus, một trong những trò chơi xuất sắc nhất trên PSP của năm 2008 do Ready At Dawn phát trine. Trò chơi sẽ lấy bối cảnh những sự kiện xảy ra giữa hai phiên bản God of War và...
Top