grim dawn tiếng việt

  1. Luxanna "Lux" Crownguard

    Tuyển thành viên Việt hóa Grim Dawn - Tro tàn Thành Malmouth

    Theo thông tin mới được nhà sản xuất công bố, bản mở rộng đầu tiên của Grim Dawn sẽ được ra mắt trong tháng mười, với 2 chương mới, 2 lớp nhân vật mới, một số chòm sao mới, vài món đồ mới cùng những thứ không tên khác. Trailer Để đón đầu, mình đã tưởng tượng ra phần nội dung mới của game và...
  2. Luxanna "Lux" Crownguard

    Đã kiểm tra Grim Dawn - Bình minh Rực rỡ

    1. Xin mượn bài Review của Vietgame.asia để giới thiệu về game: 2. Về dự án Việt hóa: Bản Việt hóa được hoàn thành từ cuối tháng 7/2016. Hiện nhóm vẫn tiếp tục hỗ trợ dịch các bản cập nhật cũng như đón chờ bản mở rộng đầu tiên của game sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Một vài hình ảnh lượm...
Top