ico

  1. Hoursea

    Ico Việt Hóa

    I. Review: II.Link download và hướng dẫn: Link: https://www.fshare.vn/file/ARNO9WHGJ4LF Hướng dẫn: - Giải nén. Thư mục PCSX2 bỏ trong My documents. 2 cái kia bỏ ở đâu cũng được. Vào PCSX2 1.2.1, mở pcsx2-r5875.exe. - Chạy được thì bỏ qua bước này. Nhưng nếu nó báo thiếu dll, thư viện hay...
Top