okami

  1. [DC]

    Tuyển thành viên Nhiều Dự Án

    I - Vấn Đề Game có thể hack rất nhiều nhưng để hoàn thành một bản dịch lại rất mất thời gian và công sức (mã nguồn (unpack, repack), font chữ (vector, bitmap), texture (nếu có), và dịch thuật; chi tiết hơn: click để xem). Nhằm điều điện để ai cũng có bản dịch cho riêng mình, nên mình đã tạo...
Top