psp

  1. Kynava

    [PSP] God of War: Ghost of Sparta (Dịch Lại) Đã Hoàn Thành

    GOD OF WAR: GHOST OF SPARTA I/GIỚI THIỆU VỀ GAME: Theo Sony, Ghost of Sparta sẽ là phiên bản tiếp theo của Chains of Olympus, một trong những trò chơi xuất sắc nhất trên PSP của năm 2008 do Ready At Dawn phát trine. Trò chơi sẽ lấy bối cảnh những sự kiện xảy ra giữa hai phiên bản God of War và...
  2. Kynava

    [PSP] God of War: Chain of Olympus Việt Hóa

    I/ GIỚI THIỆU: God of War: Chains of Olympus (COO) thuật lại diễn biến 10 năm trước khi sự kiện ở bản đầu tiên xảy ra. Kratos trả giá cho những lỗi lầm và sự ngông cuồng của mình bằng cách phục vụ cho vị thần chiến tranh hiện tại là Ares. Cuộc chinh phạt của Kratos dẫn anh đến nhiều chiến...
Top