shadow of the colossus việt hóa

  1. Hoursea

    Shadow of the Colossus Việt Hóa

    I. Mỗi cái bóng…đều được sinh ra từ ánh sáng… II.Ưu điểm của bản dịch: Ở bản tiếng Anh của game có khá nhiều chỗ sai một cách nghiêm trọng. Hồi xưa mình chơi mình thấy có những chỗ rất vô lý, kì quặc, khó hiểu. Nên ở bản dịch tiếng Việt này mình đã cố gắng tham khảo bản Nhật gốc. Tuy không...
Top