việt hóa dark souls

  1. Oblivion

    Tuyển thành viên DARK SOULS Prepare To Die™ Edition

    - Như các bạn đã biết, hiện nay số lượng người xin dịch dự án Dark Souls khá nhiều nên mình lập thread riêng cho dễ quản lý. - Việc dịch sẽ được thực hiện trên google doc (link ở ảnh dưới). - Về cơ bản các bạn KHÔNG phải đăng ký dịch ở thread này mới có thể dịch được, nhưng nên nói qua một câu...
Top