Fallout 4

Discussion in 'Dự Án' started by singumcune, 2/8/18.

  1. singumcune

    singumcune Member

    Mình đang làm dự án Việt hóa
    Fallout 4 mình chỉ làm vì thích game này và tiếng Anh ko tốt. Hiện tại mình đang cố gắn dịch lời thoại. Bạn nào muốn tham gia liên hệ với mình. Bạn nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến, vì đây là lần đầu mình làm, cũng như là dự án đầu.