kucheckhot

New Member
:D Đợi bản đầy đủ DLC ra rồi down chơi luôn 1 thể. Cảm ơn nhóm đã dịch game này. Mong sẽ sớm có bản update VH mới cho game sau tháng ngày mòn mỏi
 
moị người ơi cho em hỏi với, lúc mới cài đặt game xong em cài mod việt hóa thì không chạy được, vào thư mục game thì thấy crash report. Lúc em cài VH thì em k chép đè file movie mà em backup file gốc rồi ms chép vào. Thấy bị lỗi nên em chép đè lại và xóa file Mods thì game chạy bth. Mn cho em cách fix dc k ạ em cảm ơn :<
 
Nguyên văn file crash report đó đây ạ
Red Engine Crash Log
--------------------------------------
Code:
Build: Not Set [ Compiled Aug 22 2016 ]

User: ADMIN

Crash reason: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (3221225477), Error reading location 0x0000007c

Crashed Thread:

Thread ID: 4024

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x7183b0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x7140e3 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x712fee - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x712b87 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x6e645a - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0xc8122 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x124148 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x1228b2 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0xc3837 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x1159 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x4231d - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x156f - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0x186c - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x23de08 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

Debug Information
================================================================

Commandline: "D:\Games\The Witcher 3 - Wild Hunt\bin\x64\witcher3.exe"

Thread ID: 2924

callstack:
I_CryptInstallAsn1Module() + 0x152 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 6340

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xb94f87 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 6160

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 6044

callstack:
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 7560

callstack:
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 1208

callstack:
DllUnregisterServer() + 0x45ad - <Unknown File>(0)
DllUnregisterServer() + 0x48a6 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 2052

callstack:
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 5196

callstack:
GetScrollBarInfo() + 0x1dd - <Unknown File>(0)
MsgWaitForMultipleObjectsEx() + 0x2e - <Unknown File>(0)
Ordinal9() + 0x1d96 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 3256

callstack:
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 4076

callstack:
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 7576

callstack:
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 8080

callstack:
NiGetApexSDK() + 0x131910 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 7336

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 5596

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 4724

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 4544

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 7444

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 5980

callstack:
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xbd83c - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix4x4<float>::SetIdentity() + 0xba45a0 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x2464b7 - <Unknown File>(0)
Scaleform::Render::Matrix2x4<float>::prepend() + 0x24665e - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 5892

callstack:
Scaleform::System::~System() + 0x7f1a07 - <Unknown File>(0)
Scaleform::System::~System() + 0x7f1ac0 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Thread ID: 7164

callstack:
Scaleform::System::~System() + 0x7f1a07 - <Unknown File>(0)
Scaleform::System::~System() + 0x7f1ac0 - <Unknown File>(0)
BaseThreadInitThunk() + 0xd - <Unknown File>(0)
RtlUserThreadStart() + 0x21 - <Unknown File>(0)

================================================================

Game


================================================================
 
À cònnữa là bản của em là bản fitgirl repack v1.31 ạ. Mong mọi người giúp đỡ tại em ghiền game này lắm mà giờ không cài được việt hóa ạ :^(
 

Oblivion

The End of Fear
Cái này chỉ là lỗi movies. Bạn có thể cài thư mục Mods bình thường mà ko vấn đê gì. Còn về phần movie thì chắc bạn phải cài từng file movies.bundle vào đúng vị trí thì mới chạy được
 
add ơi, đoạn geralt cùng ciri thoát khoải đảo sương mù về kaer morhen, nếu geralt chọn yêu triss từ bỏ yen ở nhiệm vụ the last wish, thì đoạn hội thoại giữa Triss và geralt chưa được dịch, hình như add thích yen hơn là triss, :D... mong add dịch đoạn này ....
 

Oblivion

The End of Fear
add ơi, đoạn geralt cùng ciri thoát khoải đảo sương mù về kaer morhen, nếu geralt chọn yêu triss từ bỏ yen ở nhiệm vụ the last wish, thì đoạn hội thoại giữa Triss và geralt chưa được dịch, hình như add thích yen hơn là triss, :D... mong add dịch đoạn này ....

Mình chắc chắn là đoạn này đã dịch rồi. Bạn nên update bản mới nhất ở post 2 của thread này. Và lưu ý xóa 2 file en.w3stringspatch0 patch1 trong thư mục cài game (patch0 và patch1 là di sản trước khi có bản GOTY, nhiều câu trong 2 file này "ghi đè" lên file gốc lúc chạy game)
 
Đoạn này ở urdvik sau khi bàn bạc với tất cả mọi người, triss sẽ gặp geralt và nói muốn cùng anh tới kovir, hay là do file của mình đã cũ .. chưa update mặc dù mình đã tải bản VH mới nhất ... Nếu geralt chọn triss và từ bỏ yen thì hình như tất cả các đoạn hội thoại giữa geralt và Triss đều chưa được dịch hay sao đó add? ... mong add xem lại ... cảm ơn add đã đọc 
Last edited:

Oblivion

The End of Fear
Đoạn này ở urdvik sau khi bàn bạc với tất cả mọi người, triss sẽ gặp geralt và nói muốn cùng anh tới kovir, hay là do file của mình đã cũ .. chưa update mặc dù mình đã tải bản VH mới nhất ... Nếu geralt chọn triss và từ bỏ yen thì hình như tất cả các đoạn hội thoại giữa geralt và Triss đều chưa được dịch hay sao đó add? ... mong add xem lại ... cảm ơn add đã đọc
Đoạn này cũng đã dịch rồi.
 
Mình tải bản VH mới nhất của add rồi, :D, có dịch nhiệm vụ rồi, tuy nhiên đoạn này mình không biết là nằm ở DLC heart of stone hay blood and wine, khi Geralt đến gặp con gái nam tước ở oxenfurt thì có 1 người đàn ông đến gặp và nói chuyện với Geralt, mình tìm hiểu trên Google thì là nhân viên thu thuế, hy vọng add dịch đoạn này. Cảm ơn add đã mang đến một tuyệt phẩm việt hóa

cái này là 1 update mới của nhà sản xuất dành cho những người chơi game gian lận bạn ạ =))) và tất nhiên là nó chưa đc dịch =)) . Tay nhân viên sở thuế này tìm bạn vì thu nhập của bạn tăng bất thường do bạn lợi dụng bug game để chơi trò mua sò về đập lấy ngọc bán =))) . bạn có 2 lựa chọn : 1 là nhận lỗi và chịu nộp 1 số tiền phạt lớn . 2 là bạn có thể chối phăng trò gian lận đó . Có 1 điều thú vị là nếu như bạn chối tội tay nhân viên sẽ tin bạn ngay , ko những thế ông ta còn khen bạn là công dân gương mẫu và thậm chí còn tặng bạn 1 tấm bằng khen nữa =))) , trong đoạn hội thoại nhà sản xuất sẽ thêm vào 1 đoạn khá thâm ý khi tay nhân viên thuế khuyên bạn nên lồng khung tấm bằng khen và treo nó lên =))) . Nhân tiện nếu bạn còn chơi cái trò gian lận giết bò lấy da bán rồi ngồi thiền chờ nó xuất hiện để giết tiếp , nếu bạn lạm dụng trò đó sẽ có 1 con bò khủng xuất hiện và bán hành cho bạn =))) con này rất khó nhằn cho nên hạn chế chơi gian lận nếu ko muốn ăn hành ngập mặt hoặc bị nhà sản xuất chửi kháy =))))
 
Last edited:
Mình down patch việt hóa final v1.1.2 về file rar bị lỗi unknown formar or damaged còn những file khác lại bình thường.
Ai còn lưu bản patch 1.1.2 share giúp mình được không? Mình cảm ơn.
 
Bây giờ đã có Hearts of Stone và Blood and Wine chưa nhỉ
Mình chơi bản này tầm 8 9 tháng trước. Nhờ có tiếng việt game hay lên x1001 lần. Cảm ơn nhóm rất nhiều :*
 
Top