[Thảo Luận] Tạo 1 Group Trong FB Về Web Này Cũng Như Việt Hóa Game

#1
Em có ý kiến là nhóm việt hóa game trong web này nên tạo 1 gr trong fb để mọi người biết đến + giao lưu chia sẽ về cách việt hóa cũng như kêu gọi mấy ông làm việt hóa hợp tác với nhau để giúp vn phát triển về việt hóa game lớn hơn nữa ...
 
Top